Müügitingimused

Üldsätted


* Käesolevad Kundalini Kakao e-poe (edaspidi e-pood) müügitingimused (edaspidi tingimused) kehtivad ostmisel internetiaadressilt www.kundalinikakao.ee Kauba müüja on Kundalini Shakti OÜ (edaspidi müüja), aadress Tulika 64-23 Tallinn, registrikood 16763912, e-posti aadress kundalinikakao@gmail.com. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel africantusker.com vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
* Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.kundalinikakao.ee. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
* Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
* Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
TELLIMUSE ESITAMINE
* Tellimusi saab e-poe lehel esitada, kas kliendina sisse logides või külalisena.
* Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
* Klient valib tellimuse üleandmise koha. Kaupa tarnime Eesti pakiautomaatidesse.
* Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkonnas. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
* Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
* Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
* Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.
KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED
* Kõik kundalinikakao.ee lehel müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ja on käibemaksu vabad.
* Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub e-poes Müüja poolt valitud maksekeskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi krediitkaardi andmetele.
KAUBA KÄTTESAAMINE
* Kaupa saadame Eestis Omniva pakiautomaatidesse. Ühekordse tellimuse puhul lisandub kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud Eesti Omniva pakiautomaati kohaletoimetamise tasu 2.99€.
* Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.
* Erandlikel ja põhjendatud juhtudel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 tööpäeva jooksul.
* Laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel kaupade üleandmist/komplekteerimist ei toimu.
* Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.
* Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusesse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
* Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehkki tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. 
* Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust e-kirja teel aadressil kundalinikakao@gmail.com
KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
* Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
* Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
KAUBA VAHETAMINE
* Kliendil on õigus kaupa 14 päeva jooksul alates kättesaamisest ümber vahetada, kas teise suuruse või muu toote vastu, mis on saadaval e-poes www.kundalinikakao.ee, kui pakend on avamata ja muutmata kujul.
* Kauba vahetamiseks peab klient avaldama vahetamise soovi e-kirja teel aadressil kundalinikakao@gmail.com
* Klient on kohustatud vahetamisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates vahetamisavalduse esitamisest.
* Vahetamisega seotud otsesed kulud kannab klient.
* Vahetatav kaup tuleb saata Kriistine Keskuse 1.korruse (Smartpost) pakiautomaati (Harju maakond), tel.nr. +37256728448, saaja Kundalini Kakao.
KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED
* Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
* Kauba tagastamiseks peab klient avaldama soovi e-kirja teel aadressil kundalinikakao@gmail.com
* Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
* Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.
* Tagastatav kaup tuleb saata Kriistine Keskuse 1.korruse (Smartpost) pakiautomaati (Harju maakond), tel.nr. +37256728448, saaja Kundalini Kakao.
* Kui Klient soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist, tuleb asja kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta asja originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kasutab asja muul ebasobival viisil, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest. 
* Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja tellimuse eest tasutud maksed viivitamata, kuid mitte hiljem kui 21 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ja kauba jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse arvelduskontole, mille Klient edastab koos taganemisavaldusega e-kirja teel.
* Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
* Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 1 aasta jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
* Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.
Kui ostetud kaubal on puudused mille eest müüja vastutab, parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
* Kliendil tuleb esitada pretensioon e-posti teel aadressile kundalinikakao@gmail.com. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
* Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
* Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
* Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.
* Kui ostja ja müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.